Λάβετε έναν κωδικό για επιπλέον έκπτωση 15% Λάβετε τον κωδικό
0
:
0
:
0
:
0
 • Δωρεάν αποστολή
 • 120 ημέρες για δωρεάν επιστροφή
 • Ελεύθερη ρύθμιση μεγέθους
 • SAVICKI Care+®
 • Δωρεάν χάραξη
Προϊόντα:

Τα προϊόντα που αναζητάτε δεν βρέθηκαν...

Εισάγετε έναν άλλο όρο αναζήτησης

Κατηγορίες:

Η κατηγορία που αναζητάτε δεν βρέθηκε...

Εισάγετε έναν άλλο όρο αναζήτησηςΠιο συχνή αναζήτηση: Δαχτυλίδια με αποστολή σε 24 ώρες Δαχτυλίδια με διαμάντι Κλασικά δαχτυλίδια Χρυσά δαχτυλίδια Δαχτυλίδια με μαύρο διαμάντιΠιο συχνή αναζήτηση: Βέρες γάμου 24H Κλασικές βέρες Επίπεδα δαχτυλίδια Βέρες από μαύρο χρυσό Βέρες με διαμάντιΠιο συχνή αναζήτηση: Καθημερινά κοσμήματα. Χρυσά κοσμήματα Κοσμήματα με διαμάντια

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, είναι σημαντική για εμάς.Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (e-shop) https://www.savicki.gr/ αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τους κανόνες προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φροντίζει για την τήρηση των σχετικών διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR - ΓΚΠΔ - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Συνεπώς, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και ενδεχομένως διαβιβάζονται, μόνο εφόσον υφίσταται η αντίστοιχη νομική βάση (άρθρο 6 ΓΚΠΔ), ενώ κατά τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση τους τηρούνται οι κανόνες περί επεξεργασίας των δεδομένων (άρθρο 5 ΓΚΠΔ).

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

  SAVICKI 1976 sp. z o.o.
  Gorzowska 2A,
  65-127 Zielona Góra (Πολωνία)
  ΑΦΜ :PL 9731046027,
  kontakt@savicki.gr
  Τηλέφωνο: …………….

 2. ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

  1. Ο Διαχειριστής δίνει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια και τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Journal of Laws UE.L No. 119, p. 1) («GDPR») και άλλες ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει αναγνωριστεί ή μπορεί να αναγνωριστεί («Προσωπικά Δεδομένα»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα άτομο που μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως βάσει ενός αναγνωριστικού όπως όνομα και επώνυμο, αριθμός ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, αναγνωριστικό Διαδικτύου ή ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική του ταυτότητα.
  3. Στο πλαίσιο της χρήσης από τον Διαχειριστή των εργαλείων που υποστηρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητά του που παρέχεται, για παράδειγμα, από την εταιρεία Google, τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη μπορούν να μεταφερθούν σε μια χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπου η οντότητα που συνεργάζεται μαζί της διατηρεί εργαλεία για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σε συνεργασία με τον Διαχειριστή.
  4. Ο Διαχειριστής έχει εξασφαλίσει επαρκή ασφάλεια των παρεχόμενων Προσωπικών Δεδομένων μέσω της χρήσης των τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβάσεων ανάθεσης δεδομένων για επεξεργασία, που πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR.
 3. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Παραγγελία χωρίς άνοιγμα λογαριασμού πελάτη
   Κατά την παραγγελία μέσω του online shop ζητούνται όλα τα στοιχεία, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικά χωρία (κουτάκια) και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας όπως: το πλήρες όνομα και επώνυμο, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, η διεύθυνση (π.χ. στην οποία θα σταλεί το παραστατικό πώλησης ή το τιμολόγιο και το δελτίο αποστολής εφόσον διαφέρει ο τόπος της αποστολής). Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων αποσκοπεί μόνον στην επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας σας.
  2. Λογαριασμός πελάτη / Καταχώρηση
   Μπορείτε επίσης να ζητήσετε την καταχώρησή σας ως πελάτη της SAVICKI για την αγορά σας. Σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης δηλώνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε θα μπορείτε να κάνετε πιο εύκολα τις παραγγελίες σας στην επόμενη αγορά χωρίς να απαιτείται η εκ νέου καταχώρηση όλων των στοιχείων σας.
 4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

  1. Η αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται εκουσίως στον ιστότοπο του https://www.savicki.gr/ , εξυπηρετεί στο αναγκαίο μέτρο τους σκοπούς του εσωτερικού συστήματος για την αποτελεσματική παροχή των επαγγελματικών μας υπηρεσιών ([α] απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεων πωλήσεως προϊόντων εξ αποστάσεως), [β] και την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος (χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κοκ ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας). Παράλληλα, [γ] η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δύναται να εδράζεται σε συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, [δ] τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και ενδεχομένως διαβιβάζονται από το https://www.savicki.gr/ με τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, όπως επί παραδείγματι κατά την χρήση τους κατά την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων με σκοπό την εμπορική προώθηση των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος.
  2. Σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού αποθήκευσης το ηλεκτρονικό κατάστημα https://www.savicki.gr/ αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τη χρονική διάρκεια που ορίζει ο νόμος σχετικά με τους επιτρεπόμενους χρόνους φύλαξης. Συγκεκριμένα, [α] όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση και [β] για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, [γ] θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσίες, [δ] θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές.
 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Για την προστασία των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων ισχύουν, τα κάτωθι δικαιώματα :
   1. Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
   2. Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   3. Το δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   5. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
   6. Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  2. Το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει (opt-out) ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση του σε μεμονωμένες ή σε όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας.
  3. Αν ένα υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν παραβιάζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, έχει το δικαίωμα καταγγελίας στην ελληνική αρχή προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), που εδρεύει στους Αμπελοκήπους (Αθήνα), στη Λ. Κηφισίας αριθ. 1-3, Τ.Κ. 11523.
 6. Cookies

  1. Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε «Cookies». Πρόκειται για πληροφορίες που αποθηκεύονται από τον server στον σκληρό σας δίσκο ως αρχεία κειμένων μίας πληροφορίας. Τότε ο πλοηγός τα στέλνει αναλλοίωτα πίσω στο server κάθε φορά, που τον επισκέπτεται. Μπορείτε να εναντιωθείτε στην χρήση των «Cookies» με αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης σας (browser). Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην εμφανίζεται πλήρως ή σωστά η ιστοσελίδα της SAVICKI.
  2. Τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και για την εφαρμογή των βασικών λειτουργιών τους.
  3. Παρά τα προαναφερθέντα, ανάλογα με το πεδίο χρήσης της τεχνολογίας cookies για το οποίο ο Επισκέπτης έδωσε τη συγκατάθεσή του, τα cookies μπορεί επίσης να διευκολύνουν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τον Επισκέπτη, για παράδειγμα «θυμούνται» τις πληροφορίες που παρέχονται μία φορά, έτσι ώστε ο Επισκέπτης να μην χρειάζεται να να τις παρέχει κάθε φορά, καθώς και να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων που παρουσιάζονται, στις προτιμήσεις του.
  4. Χρησιμοποιούνται δύο τύποι cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: τα cookies συνεδρίας, τα οποία παραμένουν στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του Επισκέπτη έως ότου αποσυνδεθεί από τον ιστότοπο ή απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) και τα μόνιμα cookies, τα οποία παραμένουν στη συσκευή του Επισκέπτη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους των αρχείων cookies ή έως ότου διαγραφούν χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Κατηγορίες